Ποδόμακτρο καθαρισμού 17mm βαριάς επαγγελματικής χρήσης