Πλαστική λωρίδα PVC σε χώρο ψυχαγωγικού χαρακτήρα – (Adventure Rooms)