Επαγγελματική μοκέτα σε διάδρομο ξενοδοχείου με θερμοκόλληση στις ενώσεις – (Green Hill)