Δάπεδο Laminate, σε Έκθεση επίπλων κουζίνας στον Άλιμο – (Mobel)